Ontslag Voorburg

Uw werkgever in Voorburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voorburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voorburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voorburg. Uw werkgever in Voorburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voorburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voorburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voorburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voorburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voorburg of met bevallingsverlof bent in Voorburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voorburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voorburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voorburg
 • Als u in Voorburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voorburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Voorburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voorburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voorburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voorburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voorburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voorburg. Uitzonderingen in Voorburg;
 • Als uw werkgever in Voorburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voorburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voorburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voorburg niet geschikt voor uw werk in Voorburg of
 • u functioneert niet voldoende in Voorburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voorburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voorburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voorburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voorburg verblijft, dan mag uw werkgever in Voorburg u eveneens wel ontslaan.