Ontslag “vondelingenplaat rotterdam”

Uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “vondelingenplaat rotterdam” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “vondelingenplaat rotterdam”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “vondelingenplaat rotterdam”. Uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “vondelingenplaat rotterdam” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “vondelingenplaat rotterdam” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “vondelingenplaat rotterdam” of met bevallingsverlof bent in “vondelingenplaat rotterdam”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “vondelingenplaat rotterdam” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “vondelingenplaat rotterdam” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “vondelingenplaat rotterdam”
 • Als u in “vondelingenplaat rotterdam” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “vondelingenplaat rotterdam” wilt opnemen;
 • Omdat u in “vondelingenplaat rotterdam” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “vondelingenplaat rotterdam” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “vondelingenplaat rotterdam” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “vondelingenplaat rotterdam”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “vondelingenplaat rotterdam”. Uitzonderingen in “vondelingenplaat rotterdam”;
 • Als uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “vondelingenplaat rotterdam” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” niet geschikt voor uw werk in “vondelingenplaat rotterdam” of
 • u functioneert niet voldoende in “vondelingenplaat rotterdam”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “vondelingenplaat rotterdam”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “vondelingenplaat rotterdam” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “vondelingenplaat rotterdam” verblijft, dan mag uw werkgever in “vondelingenplaat rotterdam” u eveneens wel ontslaan.