Ontslag Vondelingenplaat

Uw werkgever in Vondelingenplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vondelingenplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vondelingenplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vondelingenplaat. Uw werkgever in Vondelingenplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vondelingenplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vondelingenplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vondelingenplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vondelingenplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vondelingenplaat of met bevallingsverlof bent in Vondelingenplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vondelingenplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vondelingenplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vondelingenplaat
 • Als u in Vondelingenplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vondelingenplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Vondelingenplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vondelingenplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vondelingenplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vondelingenplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vondelingenplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vondelingenplaat. Uitzonderingen in Vondelingenplaat;
 • Als uw werkgever in Vondelingenplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vondelingenplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vondelingenplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vondelingenplaat niet geschikt voor uw werk in Vondelingenplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Vondelingenplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vondelingenplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vondelingenplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vondelingenplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vondelingenplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Vondelingenplaat u eveneens wel ontslaan.