Ontslag Volthe

Uw werkgever in Volthe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Volthe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Volthe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Volthe. Uw werkgever in Volthe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Volthe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Volthe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Volthe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Volthe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Volthe of met bevallingsverlof bent in Volthe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Volthe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Volthe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Volthe
 • Als u in Volthe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Volthe wilt opnemen;
 • Omdat u in Volthe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Volthe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Volthe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Volthe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Volthe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Volthe. Uitzonderingen in Volthe;
 • Als uw werkgever in Volthe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Volthe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Volthe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Volthe niet geschikt voor uw werk in Volthe of
 • u functioneert niet voldoende in Volthe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Volthe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Volthe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Volthe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Volthe verblijft, dan mag uw werkgever in Volthe u eveneens wel ontslaan.