Ontslag Vollenhove

Uw werkgever in Vollenhove mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vollenhove zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vollenhove

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vollenhove. Uw werkgever in Vollenhove mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vollenhove arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vollenhove niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vollenhove te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vollenhove u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vollenhove of met bevallingsverlof bent in Vollenhove.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vollenhove kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vollenhove die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vollenhove
 • Als u in Vollenhove lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vollenhove wilt opnemen;
 • Omdat u in Vollenhove lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vollenhove lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vollenhove wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vollenhove op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vollenhove

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vollenhove. Uitzonderingen in Vollenhove;
 • Als uw werkgever in Vollenhove bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vollenhove aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vollenhove gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vollenhove niet geschikt voor uw werk in Vollenhove of
 • u functioneert niet voldoende in Vollenhove.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vollenhove

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vollenhove niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vollenhove of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vollenhove verblijft, dan mag uw werkgever in Vollenhove u eveneens wel ontslaan.