Ontslag Volkel

Uw werkgever in Volkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Volkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Volkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Volkel. Uw werkgever in Volkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Volkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Volkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Volkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Volkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Volkel of met bevallingsverlof bent in Volkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Volkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Volkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Volkel
 • Als u in Volkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Volkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Volkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Volkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Volkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Volkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Volkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Volkel. Uitzonderingen in Volkel;
 • Als uw werkgever in Volkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Volkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Volkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Volkel niet geschikt voor uw werk in Volkel of
 • u functioneert niet voldoende in Volkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Volkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Volkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Volkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Volkel verblijft, dan mag uw werkgever in Volkel u eveneens wel ontslaan.