Ontslag Volendam

Uw werkgever in Volendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Volendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Volendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Volendam. Uw werkgever in Volendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Volendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Volendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Volendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Volendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Volendam of met bevallingsverlof bent in Volendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Volendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Volendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Volendam
 • Als u in Volendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Volendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Volendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Volendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Volendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Volendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Volendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Volendam. Uitzonderingen in Volendam;
 • Als uw werkgever in Volendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Volendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Volendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Volendam niet geschikt voor uw werk in Volendam of
 • u functioneert niet voldoende in Volendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Volendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Volendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Volendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Volendam verblijft, dan mag uw werkgever in Volendam u eveneens wel ontslaan.