Ontslag Völckerdorp

Uw werkgever in Völckerdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Völckerdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Völckerdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Völckerdorp. Uw werkgever in Völckerdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Völckerdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Völckerdorp niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Völckerdorp te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Völckerdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Völckerdorp of met bevallingsverlof bent in Völckerdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Völckerdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Völckerdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Völckerdorp
 • Als u in Völckerdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Völckerdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Völckerdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Völckerdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Völckerdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Völckerdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Völckerdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Völckerdorp. Uitzonderingen in Völckerdorp;
 • Als uw werkgever in Völckerdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Völckerdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Völckerdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Völckerdorp niet geschikt voor uw werk in Völckerdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Völckerdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Völckerdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Völckerdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Völckerdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Völckerdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Völckerdorp u eveneens wel ontslaan.