Ontslag Vogelzang

Uw werkgever in Vogelzang mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vogelzang zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vogelzang

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vogelzang. Uw werkgever in Vogelzang mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vogelzang arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vogelzang niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vogelzang te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vogelzang u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vogelzang of met bevallingsverlof bent in Vogelzang.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vogelzang kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vogelzang die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vogelzang
 • Als u in Vogelzang lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vogelzang wilt opnemen;
 • Omdat u in Vogelzang lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vogelzang lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vogelzang wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vogelzang op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vogelzang

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vogelzang. Uitzonderingen in Vogelzang;
 • Als uw werkgever in Vogelzang bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vogelzang aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vogelzang gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vogelzang niet geschikt voor uw werk in Vogelzang of
 • u functioneert niet voldoende in Vogelzang.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vogelzang

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vogelzang niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vogelzang of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vogelzang verblijft, dan mag uw werkgever in Vogelzang u eveneens wel ontslaan.