Ontslag Vogelswerf

Uw werkgever in Vogelswerf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vogelswerf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vogelswerf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vogelswerf. Uw werkgever in Vogelswerf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vogelswerf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vogelswerf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vogelswerf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vogelswerf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vogelswerf of met bevallingsverlof bent in Vogelswerf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vogelswerf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vogelswerf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vogelswerf
 • Als u in Vogelswerf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vogelswerf wilt opnemen;
 • Omdat u in Vogelswerf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vogelswerf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vogelswerf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vogelswerf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vogelswerf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vogelswerf. Uitzonderingen in Vogelswerf;
 • Als uw werkgever in Vogelswerf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vogelswerf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vogelswerf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vogelswerf niet geschikt voor uw werk in Vogelswerf of
 • u functioneert niet voldoende in Vogelswerf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vogelswerf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vogelswerf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vogelswerf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vogelswerf verblijft, dan mag uw werkgever in Vogelswerf u eveneens wel ontslaan.