Ontslag Vogelfort

Uw werkgever in Vogelfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vogelfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vogelfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vogelfort. Uw werkgever in Vogelfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vogelfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vogelfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vogelfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vogelfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vogelfort of met bevallingsverlof bent in Vogelfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vogelfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vogelfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vogelfort
 • Als u in Vogelfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vogelfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Vogelfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vogelfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vogelfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vogelfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vogelfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vogelfort. Uitzonderingen in Vogelfort;
 • Als uw werkgever in Vogelfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vogelfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vogelfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vogelfort niet geschikt voor uw werk in Vogelfort of
 • u functioneert niet voldoende in Vogelfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vogelfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vogelfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vogelfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vogelfort verblijft, dan mag uw werkgever in Vogelfort u eveneens wel ontslaan.