Ontslag Vogelenzang

Uw werkgever in Vogelenzang mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vogelenzang zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vogelenzang

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vogelenzang. Uw werkgever in Vogelenzang mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vogelenzang arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vogelenzang niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vogelenzang te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vogelenzang u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vogelenzang of met bevallingsverlof bent in Vogelenzang.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vogelenzang kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vogelenzang die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vogelenzang
 • Als u in Vogelenzang lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vogelenzang wilt opnemen;
 • Omdat u in Vogelenzang lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vogelenzang lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vogelenzang wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vogelenzang op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vogelenzang

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vogelenzang. Uitzonderingen in Vogelenzang;
 • Als uw werkgever in Vogelenzang bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vogelenzang aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vogelenzang gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vogelenzang niet geschikt voor uw werk in Vogelenzang of
 • u functioneert niet voldoende in Vogelenzang.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vogelenzang

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vogelenzang niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vogelenzang of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vogelenzang verblijft, dan mag uw werkgever in Vogelenzang u eveneens wel ontslaan.