Ontslag Voerendaal

Uw werkgever in Voerendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voerendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voerendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voerendaal. Uw werkgever in Voerendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voerendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voerendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voerendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voerendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voerendaal of met bevallingsverlof bent in Voerendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voerendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voerendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voerendaal
 • Als u in Voerendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voerendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Voerendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voerendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voerendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voerendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voerendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voerendaal. Uitzonderingen in Voerendaal;
 • Als uw werkgever in Voerendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voerendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voerendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voerendaal niet geschikt voor uw werk in Voerendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Voerendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voerendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voerendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voerendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voerendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Voerendaal u eveneens wel ontslaan.