Ontslag Voederheil

Uw werkgever in Voederheil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Voederheil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Voederheil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Voederheil. Uw werkgever in Voederheil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Voederheil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Voederheil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Voederheil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Voederheil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Voederheil of met bevallingsverlof bent in Voederheil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Voederheil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Voederheil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Voederheil
 • Als u in Voederheil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Voederheil wilt opnemen;
 • Omdat u in Voederheil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Voederheil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Voederheil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Voederheil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Voederheil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Voederheil. Uitzonderingen in Voederheil;
 • Als uw werkgever in Voederheil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Voederheil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Voederheil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Voederheil niet geschikt voor uw werk in Voederheil of
 • u functioneert niet voldoende in Voederheil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Voederheil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Voederheil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Voederheil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Voederheil verblijft, dan mag uw werkgever in Voederheil u eveneens wel ontslaan.