Ontslag Vlootkant

Uw werkgever in Vlootkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlootkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlootkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlootkant. Uw werkgever in Vlootkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlootkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlootkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlootkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlootkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlootkant of met bevallingsverlof bent in Vlootkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlootkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlootkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlootkant
 • Als u in Vlootkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlootkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlootkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlootkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlootkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlootkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlootkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlootkant. Uitzonderingen in Vlootkant;
 • Als uw werkgever in Vlootkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlootkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlootkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlootkant niet geschikt voor uw werk in Vlootkant of
 • u functioneert niet voldoende in Vlootkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlootkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlootkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlootkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlootkant verblijft, dan mag uw werkgever in Vlootkant u eveneens wel ontslaan.