Ontslag Vloet

Uw werkgever in Vloet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vloet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vloet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vloet. Uw werkgever in Vloet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vloet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vloet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vloet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vloet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vloet of met bevallingsverlof bent in Vloet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vloet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vloet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vloet
 • Als u in Vloet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vloet wilt opnemen;
 • Omdat u in Vloet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vloet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vloet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vloet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vloet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vloet. Uitzonderingen in Vloet;
 • Als uw werkgever in Vloet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vloet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vloet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vloet niet geschikt voor uw werk in Vloet of
 • u functioneert niet voldoende in Vloet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vloet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vloet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vloet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vloet verblijft, dan mag uw werkgever in Vloet u eveneens wel ontslaan.