Ontslag Vloeieind

Uw werkgever in Vloeieind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vloeieind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vloeieind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vloeieind. Uw werkgever in Vloeieind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vloeieind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vloeieind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vloeieind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vloeieind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vloeieind of met bevallingsverlof bent in Vloeieind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vloeieind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vloeieind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vloeieind
 • Als u in Vloeieind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vloeieind wilt opnemen;
 • Omdat u in Vloeieind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vloeieind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vloeieind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vloeieind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vloeieind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vloeieind. Uitzonderingen in Vloeieind;
 • Als uw werkgever in Vloeieind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vloeieind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vloeieind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vloeieind niet geschikt voor uw werk in Vloeieind of
 • u functioneert niet voldoende in Vloeieind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vloeieind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vloeieind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vloeieind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vloeieind verblijft, dan mag uw werkgever in Vloeieind u eveneens wel ontslaan.