Ontslag Vlodrop

Uw werkgever in Vlodrop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlodrop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlodrop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlodrop. Uw werkgever in Vlodrop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlodrop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlodrop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlodrop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlodrop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlodrop of met bevallingsverlof bent in Vlodrop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlodrop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlodrop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlodrop
 • Als u in Vlodrop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlodrop wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlodrop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlodrop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlodrop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlodrop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlodrop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlodrop. Uitzonderingen in Vlodrop;
 • Als uw werkgever in Vlodrop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlodrop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlodrop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlodrop niet geschikt voor uw werk in Vlodrop of
 • u functioneert niet voldoende in Vlodrop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlodrop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlodrop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlodrop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlodrop verblijft, dan mag uw werkgever in Vlodrop u eveneens wel ontslaan.