Ontslag Vlist

Uw werkgever in Vlist mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlist zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlist

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlist. Uw werkgever in Vlist mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlist arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlist niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlist te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlist u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlist of met bevallingsverlof bent in Vlist.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlist kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlist die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlist
 • Als u in Vlist lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlist wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlist lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlist lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlist wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlist op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlist

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlist. Uitzonderingen in Vlist;
 • Als uw werkgever in Vlist bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlist aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlist gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlist niet geschikt voor uw werk in Vlist of
 • u functioneert niet voldoende in Vlist.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlist

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlist niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlist of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlist verblijft, dan mag uw werkgever in Vlist u eveneens wel ontslaan.