Ontslag Vlissingen

Uw werkgever in Vlissingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlissingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlissingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlissingen. Uw werkgever in Vlissingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlissingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlissingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlissingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlissingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlissingen of met bevallingsverlof bent in Vlissingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlissingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlissingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlissingen
 • Als u in Vlissingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlissingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlissingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlissingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlissingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlissingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlissingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlissingen. Uitzonderingen in Vlissingen;
 • Als uw werkgever in Vlissingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlissingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlissingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlissingen niet geschikt voor uw werk in Vlissingen of
 • u functioneert niet voldoende in Vlissingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlissingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlissingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlissingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlissingen verblijft, dan mag uw werkgever in Vlissingen u eveneens wel ontslaan.