Ontslag Vlijmen

Uw werkgever in Vlijmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlijmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlijmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlijmen. Uw werkgever in Vlijmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlijmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlijmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlijmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlijmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlijmen of met bevallingsverlof bent in Vlijmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlijmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlijmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlijmen
 • Als u in Vlijmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlijmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlijmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlijmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlijmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlijmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlijmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlijmen. Uitzonderingen in Vlijmen;
 • Als uw werkgever in Vlijmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlijmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlijmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlijmen niet geschikt voor uw werk in Vlijmen of
 • u functioneert niet voldoende in Vlijmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlijmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlijmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlijmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlijmen verblijft, dan mag uw werkgever in Vlijmen u eveneens wel ontslaan.