Ontslag Vlierden

Uw werkgever in Vlierden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlierden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlierden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlierden. Uw werkgever in Vlierden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlierden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlierden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlierden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlierden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlierden of met bevallingsverlof bent in Vlierden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlierden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlierden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlierden
 • Als u in Vlierden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlierden wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlierden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlierden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlierden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlierden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlierden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlierden. Uitzonderingen in Vlierden;
 • Als uw werkgever in Vlierden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlierden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlierden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlierden niet geschikt voor uw werk in Vlierden of
 • u functioneert niet voldoende in Vlierden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlierden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlierden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlierden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlierden verblijft, dan mag uw werkgever in Vlierden u eveneens wel ontslaan.