Ontslag Vlieland /flylân

Uw werkgever in Vlieland /flylân mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlieland /flylân zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlieland /flylân

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlieland /flylân. Uw werkgever in Vlieland /flylân mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlieland /flylân arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlieland /flylân niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlieland /flylân te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlieland /flylân u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlieland /flylân of met bevallingsverlof bent in Vlieland /flylân.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlieland /flylân kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlieland /flylân die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlieland /flylân
 • Als u in Vlieland /flylân lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlieland /flylân wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlieland /flylân lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlieland /flylân lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlieland /flylân wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlieland /flylân op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlieland /flylân

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlieland /flylân. Uitzonderingen in Vlieland /flylân;
 • Als uw werkgever in Vlieland /flylân bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlieland /flylân aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlieland /flylân gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlieland /flylân niet geschikt voor uw werk in Vlieland /flylân of
 • u functioneert niet voldoende in Vlieland /flylân.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlieland /flylân

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlieland /flylân niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlieland /flylân of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlieland /flylân verblijft, dan mag uw werkgever in Vlieland /flylân u eveneens wel ontslaan.