Ontslag Vlieghuis

Uw werkgever in Vlieghuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlieghuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlieghuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlieghuis. Uw werkgever in Vlieghuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlieghuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlieghuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlieghuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlieghuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlieghuis of met bevallingsverlof bent in Vlieghuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlieghuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlieghuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlieghuis
 • Als u in Vlieghuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlieghuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlieghuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlieghuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlieghuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlieghuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlieghuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlieghuis. Uitzonderingen in Vlieghuis;
 • Als uw werkgever in Vlieghuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlieghuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlieghuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlieghuis niet geschikt voor uw werk in Vlieghuis of
 • u functioneert niet voldoende in Vlieghuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlieghuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlieghuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlieghuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlieghuis verblijft, dan mag uw werkgever in Vlieghuis u eveneens wel ontslaan.