Ontslag Vliegert

Uw werkgever in Vliegert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vliegert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vliegert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vliegert. Uw werkgever in Vliegert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vliegert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vliegert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vliegert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vliegert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vliegert of met bevallingsverlof bent in Vliegert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vliegert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vliegert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vliegert
 • Als u in Vliegert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vliegert wilt opnemen;
 • Omdat u in Vliegert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vliegert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vliegert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vliegert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vliegert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vliegert. Uitzonderingen in Vliegert;
 • Als uw werkgever in Vliegert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vliegert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vliegert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vliegert niet geschikt voor uw werk in Vliegert of
 • u functioneert niet voldoende in Vliegert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vliegert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vliegert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vliegert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vliegert verblijft, dan mag uw werkgever in Vliegert u eveneens wel ontslaan.