Ontslag Vleuten

Uw werkgever in Vleuten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vleuten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vleuten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vleuten. Uw werkgever in Vleuten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vleuten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vleuten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vleuten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vleuten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vleuten of met bevallingsverlof bent in Vleuten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vleuten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vleuten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vleuten
 • Als u in Vleuten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vleuten wilt opnemen;
 • Omdat u in Vleuten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vleuten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vleuten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vleuten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vleuten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vleuten. Uitzonderingen in Vleuten;
 • Als uw werkgever in Vleuten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vleuten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vleuten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vleuten niet geschikt voor uw werk in Vleuten of
 • u functioneert niet voldoende in Vleuten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vleuten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vleuten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vleuten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vleuten verblijft, dan mag uw werkgever in Vleuten u eveneens wel ontslaan.