Ontslag Vlengendaal

Uw werkgever in Vlengendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlengendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlengendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlengendaal. Uw werkgever in Vlengendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlengendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlengendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlengendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlengendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlengendaal of met bevallingsverlof bent in Vlengendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlengendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlengendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlengendaal
 • Als u in Vlengendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlengendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlengendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlengendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlengendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlengendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlengendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlengendaal. Uitzonderingen in Vlengendaal;
 • Als uw werkgever in Vlengendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlengendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlengendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlengendaal niet geschikt voor uw werk in Vlengendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Vlengendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlengendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlengendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlengendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlengendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Vlengendaal u eveneens wel ontslaan.