Ontslag Vleet

Uw werkgever in Vleet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vleet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vleet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vleet. Uw werkgever in Vleet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vleet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vleet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vleet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vleet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vleet of met bevallingsverlof bent in Vleet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vleet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vleet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vleet
 • Als u in Vleet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vleet wilt opnemen;
 • Omdat u in Vleet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vleet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vleet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vleet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vleet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vleet. Uitzonderingen in Vleet;
 • Als uw werkgever in Vleet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vleet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vleet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vleet niet geschikt voor uw werk in Vleet of
 • u functioneert niet voldoende in Vleet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vleet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vleet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vleet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vleet verblijft, dan mag uw werkgever in Vleet u eveneens wel ontslaan.