Ontslag Vledderveen

Uw werkgever in Vledderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vledderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vledderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vledderveen. Uw werkgever in Vledderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vledderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vledderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vledderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vledderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vledderveen of met bevallingsverlof bent in Vledderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vledderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vledderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vledderveen
 • Als u in Vledderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vledderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vledderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vledderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vledderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vledderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vledderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vledderveen. Uitzonderingen in Vledderveen;
 • Als uw werkgever in Vledderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vledderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vledderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vledderveen niet geschikt voor uw werk in Vledderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Vledderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vledderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vledderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vledderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vledderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Vledderveen u eveneens wel ontslaan.