Ontslag Vledderhuizen

Uw werkgever in Vledderhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vledderhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vledderhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vledderhuizen. Uw werkgever in Vledderhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vledderhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vledderhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vledderhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vledderhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vledderhuizen of met bevallingsverlof bent in Vledderhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vledderhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vledderhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vledderhuizen
 • Als u in Vledderhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vledderhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vledderhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vledderhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vledderhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vledderhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vledderhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vledderhuizen. Uitzonderingen in Vledderhuizen;
 • Als uw werkgever in Vledderhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vledderhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vledderhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vledderhuizen niet geschikt voor uw werk in Vledderhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Vledderhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vledderhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vledderhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vledderhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vledderhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Vledderhuizen u eveneens wel ontslaan.