Ontslag Vledder

Uw werkgever in Vledder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vledder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vledder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vledder. Uw werkgever in Vledder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vledder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vledder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vledder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vledder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vledder of met bevallingsverlof bent in Vledder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vledder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vledder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vledder
 • Als u in Vledder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vledder wilt opnemen;
 • Omdat u in Vledder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vledder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vledder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vledder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vledder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vledder. Uitzonderingen in Vledder;
 • Als uw werkgever in Vledder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vledder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vledder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vledder niet geschikt voor uw werk in Vledder of
 • u functioneert niet voldoende in Vledder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vledder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vledder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vledder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vledder verblijft, dan mag uw werkgever in Vledder u eveneens wel ontslaan.