Ontslag Vlas

Uw werkgever in Vlas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlas. Uw werkgever in Vlas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlas of met bevallingsverlof bent in Vlas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlas
 • Als u in Vlas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlas wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlas. Uitzonderingen in Vlas;
 • Als uw werkgever in Vlas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlas niet geschikt voor uw werk in Vlas of
 • u functioneert niet voldoende in Vlas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlas verblijft, dan mag uw werkgever in Vlas u eveneens wel ontslaan.