Ontslag Vlake

Uw werkgever in Vlake mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlake zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlake

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlake. Uw werkgever in Vlake mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlake arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlake niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlake te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlake u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlake of met bevallingsverlof bent in Vlake.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlake kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlake die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlake
 • Als u in Vlake lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlake wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlake lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlake lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlake wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlake op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlake

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlake. Uitzonderingen in Vlake;
 • Als uw werkgever in Vlake bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlake aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlake gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlake niet geschikt voor uw werk in Vlake of
 • u functioneert niet voldoende in Vlake.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlake

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlake niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlake of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlake verblijft, dan mag uw werkgever in Vlake u eveneens wel ontslaan.