Ontslag Vlagberg

Uw werkgever in Vlagberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlagberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlagberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlagberg. Uw werkgever in Vlagberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlagberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlagberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlagberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlagberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlagberg of met bevallingsverlof bent in Vlagberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlagberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlagberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlagberg
 • Als u in Vlagberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlagberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlagberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlagberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlagberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlagberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlagberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlagberg. Uitzonderingen in Vlagberg;
 • Als uw werkgever in Vlagberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlagberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlagberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlagberg niet geschikt voor uw werk in Vlagberg of
 • u functioneert niet voldoende in Vlagberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlagberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlagberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlagberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlagberg verblijft, dan mag uw werkgever in Vlagberg u eveneens wel ontslaan.