Ontslag Vlaardingen

Uw werkgever in Vlaardingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vlaardingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vlaardingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vlaardingen. Uw werkgever in Vlaardingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vlaardingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vlaardingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vlaardingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vlaardingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vlaardingen of met bevallingsverlof bent in Vlaardingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vlaardingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vlaardingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vlaardingen
 • Als u in Vlaardingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vlaardingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vlaardingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vlaardingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vlaardingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vlaardingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vlaardingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vlaardingen. Uitzonderingen in Vlaardingen;
 • Als uw werkgever in Vlaardingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vlaardingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vlaardingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vlaardingen niet geschikt voor uw werk in Vlaardingen of
 • u functioneert niet voldoende in Vlaardingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vlaardingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vlaardingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vlaardingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vlaardingen verblijft, dan mag uw werkgever in Vlaardingen u eveneens wel ontslaan.