Ontslag Visvliet

Uw werkgever in Visvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Visvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Visvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Visvliet. Uw werkgever in Visvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Visvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Visvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Visvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Visvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Visvliet of met bevallingsverlof bent in Visvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Visvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Visvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Visvliet
 • Als u in Visvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Visvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Visvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Visvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Visvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Visvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Visvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Visvliet. Uitzonderingen in Visvliet;
 • Als uw werkgever in Visvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Visvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Visvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Visvliet niet geschikt voor uw werk in Visvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Visvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Visvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Visvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Visvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Visvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Visvliet u eveneens wel ontslaan.