Ontslag Vissersburen /fiskersbuorren

Uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vissersburen /fiskersbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vissersburen /fiskersbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vissersburen /fiskersbuorren. Uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vissersburen /fiskersbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vissersburen /fiskersbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vissersburen /fiskersbuorren of met bevallingsverlof bent in Vissersburen /fiskersbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vissersburen /fiskersbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vissersburen /fiskersbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vissersburen /fiskersbuorren
 • Als u in Vissersburen /fiskersbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vissersburen /fiskersbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Vissersburen /fiskersbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vissersburen /fiskersbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vissersburen /fiskersbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vissersburen /fiskersbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vissersburen /fiskersbuorren. Uitzonderingen in Vissersburen /fiskersbuorren;
 • Als uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vissersburen /fiskersbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren niet geschikt voor uw werk in Vissersburen /fiskersbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Vissersburen /fiskersbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vissersburen /fiskersbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vissersburen /fiskersbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vissersburen /fiskersbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Vissersburen /fiskersbuorren u eveneens wel ontslaan.