Ontslag Visschershoek

Uw werkgever in Visschershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Visschershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Visschershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Visschershoek. Uw werkgever in Visschershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Visschershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Visschershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Visschershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Visschershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Visschershoek of met bevallingsverlof bent in Visschershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Visschershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Visschershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Visschershoek
 • Als u in Visschershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Visschershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Visschershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Visschershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Visschershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Visschershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Visschershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Visschershoek. Uitzonderingen in Visschershoek;
 • Als uw werkgever in Visschershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Visschershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Visschershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Visschershoek niet geschikt voor uw werk in Visschershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Visschershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Visschershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Visschershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Visschershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Visschershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Visschershoek u eveneens wel ontslaan.