Ontslag Visdonk

Uw werkgever in Visdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Visdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Visdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Visdonk. Uw werkgever in Visdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Visdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Visdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Visdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Visdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Visdonk of met bevallingsverlof bent in Visdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Visdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Visdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Visdonk
 • Als u in Visdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Visdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Visdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Visdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Visdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Visdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Visdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Visdonk. Uitzonderingen in Visdonk;
 • Als uw werkgever in Visdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Visdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Visdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Visdonk niet geschikt voor uw werk in Visdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Visdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Visdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Visdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Visdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Visdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Visdonk u eveneens wel ontslaan.