Ontslag Visbuurt /fiskbuorren

Uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Visbuurt /fiskbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Visbuurt /fiskbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Visbuurt /fiskbuorren. Uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Visbuurt /fiskbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Visbuurt /fiskbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Visbuurt /fiskbuorren of met bevallingsverlof bent in Visbuurt /fiskbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Visbuurt /fiskbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Visbuurt /fiskbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Visbuurt /fiskbuorren
 • Als u in Visbuurt /fiskbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Visbuurt /fiskbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Visbuurt /fiskbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Visbuurt /fiskbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Visbuurt /fiskbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Visbuurt /fiskbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Visbuurt /fiskbuorren. Uitzonderingen in Visbuurt /fiskbuorren;
 • Als uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Visbuurt /fiskbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Visbuurt /fiskbuorren niet geschikt voor uw werk in Visbuurt /fiskbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Visbuurt /fiskbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Visbuurt /fiskbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Visbuurt /fiskbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Visbuurt /fiskbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Visbuurt /fiskbuorren u eveneens wel ontslaan.