Ontslag Visberg

Uw werkgever in Visberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Visberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Visberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Visberg. Uw werkgever in Visberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Visberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Visberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Visberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Visberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Visberg of met bevallingsverlof bent in Visberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Visberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Visberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Visberg
 • Als u in Visberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Visberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Visberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Visberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Visberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Visberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Visberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Visberg. Uitzonderingen in Visberg;
 • Als uw werkgever in Visberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Visberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Visberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Visberg niet geschikt voor uw werk in Visberg of
 • u functioneert niet voldoende in Visberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Visberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Visberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Visberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Visberg verblijft, dan mag uw werkgever in Visberg u eveneens wel ontslaan.