Ontslag Vinkwijk

Uw werkgever in Vinkwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkwijk. Uw werkgever in Vinkwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkwijk of met bevallingsverlof bent in Vinkwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkwijk
 • Als u in Vinkwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkwijk. Uitzonderingen in Vinkwijk;
 • Als uw werkgever in Vinkwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkwijk niet geschikt voor uw werk in Vinkwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkwijk u eveneens wel ontslaan.