Ontslag Vinkeveen

Uw werkgever in Vinkeveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkeveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkeveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkeveen. Uw werkgever in Vinkeveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkeveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkeveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkeveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkeveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkeveen of met bevallingsverlof bent in Vinkeveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkeveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkeveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkeveen
 • Als u in Vinkeveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkeveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkeveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkeveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkeveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkeveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkeveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkeveen. Uitzonderingen in Vinkeveen;
 • Als uw werkgever in Vinkeveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkeveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkeveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkeveen niet geschikt voor uw werk in Vinkeveen of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkeveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkeveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkeveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkeveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkeveen verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkeveen u eveneens wel ontslaan.