Ontslag Vinkepas

Uw werkgever in Vinkepas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkepas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkepas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkepas. Uw werkgever in Vinkepas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkepas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkepas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkepas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkepas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkepas of met bevallingsverlof bent in Vinkepas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkepas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkepas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkepas
 • Als u in Vinkepas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkepas wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkepas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkepas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkepas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkepas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkepas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkepas. Uitzonderingen in Vinkepas;
 • Als uw werkgever in Vinkepas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkepas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkepas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkepas niet geschikt voor uw werk in Vinkepas of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkepas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkepas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkepas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkepas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkepas verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkepas u eveneens wel ontslaan.