Ontslag Vinkenbuurt

Uw werkgever in Vinkenbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkenbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkenbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkenbuurt. Uw werkgever in Vinkenbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkenbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkenbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkenbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkenbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkenbuurt of met bevallingsverlof bent in Vinkenbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkenbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkenbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkenbuurt
 • Als u in Vinkenbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkenbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkenbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkenbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkenbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkenbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkenbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkenbuurt. Uitzonderingen in Vinkenbuurt;
 • Als uw werkgever in Vinkenbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkenbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkenbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkenbuurt niet geschikt voor uw werk in Vinkenbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkenbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkenbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkenbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkenbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkenbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkenbuurt u eveneens wel ontslaan.