Ontslag Vinkenbroek

Uw werkgever in Vinkenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkenbroek. Uw werkgever in Vinkenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkenbroek of met bevallingsverlof bent in Vinkenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkenbroek
 • Als u in Vinkenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkenbroek. Uitzonderingen in Vinkenbroek;
 • Als uw werkgever in Vinkenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkenbroek niet geschikt voor uw werk in Vinkenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkenbroek u eveneens wel ontslaan.