Ontslag Vinkenberg

Uw werkgever in Vinkenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkenberg. Uw werkgever in Vinkenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkenberg of met bevallingsverlof bent in Vinkenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkenberg
 • Als u in Vinkenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkenberg. Uitzonderingen in Vinkenberg;
 • Als uw werkgever in Vinkenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkenberg niet geschikt voor uw werk in Vinkenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkenberg u eveneens wel ontslaan.