Ontslag Vinkega /finkegea

Uw werkgever in Vinkega /finkegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinkega /finkegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinkega /finkegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinkega /finkegea. Uw werkgever in Vinkega /finkegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinkega /finkegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinkega /finkegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinkega /finkegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinkega /finkegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinkega /finkegea of met bevallingsverlof bent in Vinkega /finkegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinkega /finkegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinkega /finkegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinkega /finkegea
 • Als u in Vinkega /finkegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinkega /finkegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinkega /finkegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinkega /finkegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinkega /finkegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinkega /finkegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinkega /finkegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinkega /finkegea. Uitzonderingen in Vinkega /finkegea;
 • Als uw werkgever in Vinkega /finkegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinkega /finkegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinkega /finkegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinkega /finkegea niet geschikt voor uw werk in Vinkega /finkegea of
 • u functioneert niet voldoende in Vinkega /finkegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinkega /finkegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinkega /finkegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinkega /finkegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinkega /finkegea verblijft, dan mag uw werkgever in Vinkega /finkegea u eveneens wel ontslaan.