Ontslag Vinke(n)kade

Uw werkgever in Vinke(n)kade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vinke(n)kade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vinke(n)kade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vinke(n)kade. Uw werkgever in Vinke(n)kade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vinke(n)kade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vinke(n)kade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vinke(n)kade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vinke(n)kade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vinke(n)kade of met bevallingsverlof bent in Vinke(n)kade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vinke(n)kade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vinke(n)kade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vinke(n)kade
 • Als u in Vinke(n)kade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vinke(n)kade wilt opnemen;
 • Omdat u in Vinke(n)kade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vinke(n)kade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vinke(n)kade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vinke(n)kade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vinke(n)kade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vinke(n)kade. Uitzonderingen in Vinke(n)kade;
 • Als uw werkgever in Vinke(n)kade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vinke(n)kade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vinke(n)kade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vinke(n)kade niet geschikt voor uw werk in Vinke(n)kade of
 • u functioneert niet voldoende in Vinke(n)kade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vinke(n)kade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vinke(n)kade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vinke(n)kade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vinke(n)kade verblijft, dan mag uw werkgever in Vinke(n)kade u eveneens wel ontslaan.