Ontslag Vilt

Uw werkgever in Vilt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vilt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vilt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vilt. Uw werkgever in Vilt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vilt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vilt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vilt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vilt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vilt of met bevallingsverlof bent in Vilt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vilt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vilt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vilt
 • Als u in Vilt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vilt wilt opnemen;
 • Omdat u in Vilt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vilt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vilt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vilt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vilt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vilt. Uitzonderingen in Vilt;
 • Als uw werkgever in Vilt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vilt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vilt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vilt niet geschikt voor uw werk in Vilt of
 • u functioneert niet voldoende in Vilt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vilt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vilt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vilt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vilt verblijft, dan mag uw werkgever in Vilt u eveneens wel ontslaan.